Czy stacja elektroenergetyczna nN/sN z transformatorem nN/sN o mocy minimalnej 1MVA wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy stacja elektroenergetyczna nN/sN z transformatorem nN/sN o mocy minimalnej 1MVA wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Ww. stacja będzie elementem farmy fotowoltaicznej, która zajmie powierzchnię ok. 3,5 ha i dla której będzie wydawana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Czy organ wydający decyzję winien zakwalifikować ww. przedsięwzięcie do § 3 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dalej r.p.z.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX