Czy środki zgromadzone na subkoncie ubezpieczonej mają wpływ na wysokość renty rodzinnej po zmarłym mężu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadząca działalność przeszła na rentę po zmarłym mężu. Osiągnęła obecnie wiek emerytalny, lecz nie chce przejść na emeryturę, ponieważ świadczenie rentowe po mężu jest wyższe niż hipotetyczna emerytura jaką by otrzymała. Pytanie dotyczy własnych środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS. Z informacji ZUS wynika niebagatelna kwota, bo 64.000 zł.

Czy niedoszła emerytka ma jakieś prawa do zgromadzonych środków, np. prawo do wypłaty lub przekazania tej kwoty na powiększenie renty po mężu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX