Czy środki z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na doposażenie świetlicy, która została oddana gminie w użyczenie? - OpenLEX

Czy środki z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na doposażenie świetlicy, która została oddana gminie w użyczenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do zadań własnych gminy należy doposażanie świetlic wiejskich, które nie są jej własnością, ale są przekazane umową użyczenia gminie np. przez wspólnotę gruntową lub OSP?

Czy gmina może doposażać takie świetlice w ramach funduszu sołeckiego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX