Czy środki trwałe zakupione z dotacji unijnej należy ująć w ewidencji środków trwałych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2018 r.

PYTANIE

Jako osoba fizyczna, która rozpoczęła działalność gospodarczą skorzystałam z dofinansowania unijnego na zakup sprzętu do działalności gospodarczej.

Czy zakupiony sprzęt, który został w całości sfinansowany dotacją muszę wprowadzać do ewidencji środków trwałych mimo, iż odpisy amortyzacyjne nie są kosztem;

Czy zakupionej skrzyni do badań, za kwotę netto 1016,26 zł (korzystam z odliczenia VAT), nie muszę wykazywać w ewidencji wyposażenie lub w środkach trwałych?

Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć następujące sprzęty zakupione ze środków własnych: aparat fotograficzny, łodź pneumatyczna, aparatura pomiarowa do analiz wody?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access