Czy środki przeznaczone na obsługę dodatków węglowych może gmina przeznaczyć na sfinansowanie obsługi innych świadczeń? - OpenLEX

Czy środki przeznaczone na obsługę dodatków węglowych może gmina przeznaczyć na sfinansowanie obsługi innych świadczeń?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej został upoważniony przez wójta do realizacji dodatku węglowego. Do urzędu gminy wpłynęły środki na realizację zadania i jego obsługę. Jednakże gmina przekazała na konto ośrodka tylko środki na wypłatę świadczeń, zostawiając środki na obsługę na koncie gminy.

Czy gmina ma bezwzględny obowiązek przekazać całość środków na dane zadanie (środki na wypłatę świadczenia oraz środki na obsługę) do jednostki, która realizuje to zadanie?

Czy środki przeznaczone na obsługę dodatków węglowych może gmina przeznaczyć na sfinansowanie obsługi innych świadczeń (np. dodatku dla gospodarstw domowych - pelet, drzewo, gaz LPG)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX