Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy środki przeznaczone na fundusz szkoleniowy, o którym mowa wart. 67 i 68 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – dalej u.p.z., aby zostały potraktowane jako koszt działalności muszą zostać przelane na konto bankowe?

Czy istnieje termin, do którego środki na fundusz szkoleniowy powinny zostać wykorzystane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?