Czy środki otrzymane z Fundacji Siepomaga należy wliczyć do dochodu uprawniającego do dodatku mieszkaniowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba złożyła wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wykazując w deklaracji o wysokości dochodów środki otrzymane z Fundacji Siepomaga (osoba jest ciężko chora).

Czy powyższe środki powinny zostać wliczone do dochodu przy ustaleniu prawa do dodatku mieszkaniowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX