Czy środki otrzymane w związku z likwidacją IKE stanowią przychód podatkowy? - OpenLEX

Czy środki otrzymane w związku z likwidacją IKE stanowią przychód podatkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik zlikwidował indywidualne konto emerytalne, w związku z czym otrzymał 10.000 zł.

Czy kwota ta podlega opodatkowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX