Czy SPZOZ-y podlegają przepisom dot. terminów zapłaty w transakcjach handlowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2019 r.

PYTANIE

Czy do SPZOZ ma zastosowanie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118)?

Pojawiają się interpretacje w niektórych szpitalach, że nie, chociaż z ustawy to, wg pytającego, nie wynika.

Czy Szpital ma obowiązek płacić zryczałtowane koszty 40 euro od każdej faktury (około 200 faktur), jeżeli wszystkie faktury wystawiono na podstawie jednej umowy, a wezwanie skierowane do szpitala obejmowało wszystkie tego faktury?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access