Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 grudnia 2013 r.

PYTANIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) zarejestrowany jako czynny podatnik VAT zawarł umowę ze sponsorem z Niemiec na przeprowadzanie badań klinicznych w zakresie stosowania produktów leczniczych w chorobach alergologicznych. Badania będą przeprowadzone w Polsce w siedzibie SPZOZ. Odbiorcą usług i płatnikiem jest firma (sponsor) z Niemiec. Z tytułu przeprowadzonych badań SPZOZ-wi jako centrum badawczemu przysługuje wynagrodzenie wyrażone w walucie euro. W związku z powyższym, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1)

Czy SPZOZ przed wystawieniem faktury za wykonaną usługę powinien się zarejestrować (dokonać aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R) jako podatnik VAT-UE?;

2)

Czy w tym przypadku należy uznać, że miejscem świadczenia usługi nie będzie Polska i zastosować stawkę podatku "NP"?;

3)

Jeśli nie znajdzie tu zastosowania stawka "NP", to jaką stawkę podatku VAT zastosować w tym przypadku: ZW, 0%, 23%?;

4)

W jaki sposób wystawić fakturę VAT w przypadku opodatkowania tych usług stawką VAT 23%, tzn. wartość netto w euro, podatek VAT w PLN według jakiego przelicznika. I jak wtedy wykazać wartość brutto do zapłaty w euro?;

5)

Czy można wystawić fakturę VAT w tym przypadku bez uprzedniej rejestracji jako podatnik VAT-UE, tzn. nie wpisywać przed swoim numerem NIP oznaczenia PL?;

6)

Czy należy składać informację podsumowującą w tym zakresie do urzędu skarbowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację