Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 marca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2018 r.

PYTANIE

Co oznacza sformułowanie zawarte w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: "(..) wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego"? Czy oznacza to, że SPZOZ powinien zgłaszać do dyrektora właściwego oddziału NFZ pielęgniarki wyłącznie u niego pracujące?

SPZOZ nie ma wiedzy czy dana pielęgniarka jest jeszcze dodatkowo zatrudniona na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej. Czy w taki wypadku powinien od pielęgniarek pobierać oświadczenie, że SPZOZ jest ich wyłącznym miejscem pracy?

Praktyka jest taka, że każdy podmiot, w którym pracuje taka pielęgniarka zgłasza ją do NFZ i otrzymuje z tego tytułu środki na wzrost wynagrodzenia tej osoby w każdym miejscy jej zatrudnienia. Czy taka praktyka jest prawidłowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację