Czy sprzęt, który jest wprowadzany w ramach wymiany za sprzęt uszkodzony, należy wskazać w sprawozdaniu o ilości i masie... - OpenLEX

Czy sprzęt, który jest wprowadzany w ramach wymiany za sprzęt uszkodzony, należy wskazać w sprawozdaniu o ilości i masie wprowadzonego sprzętu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma produkuje sprzęt elektryczny i elektroniczny. Czy, jeżeli w ramach gwarancji udzielonej na wyprodukowane przez firmę urządzenia wprowadzane pod marką firmy na rynek, wymieniane są urządzenie niesprawne u klienta na takie samo urządzenie sprawne (zamiennik – urządzenie o tym samym numerze ID), a uszkodzone urządzenie odbierane jest od klienta, to czy wskazane urządzenia - zamienniki należy zaliczać do sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu? Należy dodać, że wymieniana jest niesprawna sztuka urządzenia na sprawną (czyli liczba urządzeń pojawiających się na rynku pozostaje bez zmian).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX