Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka cywilna zajmująca się działalnością usługową chce sprzedać zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W skład przedsiębiorstwa wchodzą: środki trwałe o wartości 50.000 zł, wartości niematerialne i prawne o wartości 5.000 zł, należności w kwocie 100.000 zł, zobowiązania wynoszące 80.000 zł. Wartość, za którą spółka chce dokonać sprzedaży to 400.000 zł. Wspólnicy rozliczają się wg książki przychodów i rozchodów - jeden wspólnik zasady ogólne, drugi 19% podatek liniowy.

Czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i na jakich zasadach?

Jak ustalić podstawę do opodatkowania?

Środki trwałe są w trakcie amortyzacji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?