Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zajmuje się konfekcjonowaniem soli. W wyniku działalności powstają uszkodzone palety drewniane. Palety kupujemy i są one na stanie magazynowym. W wyniku użytkowania tracą swoje walory estetyczne, ale nie mają uszkodzeń, które by je dyskwalifikowały do dalszego użytkowania przez kolejnego przedsiębiorę, który nie potrzebuje palet w bardzo dobrym stanie albo chce je przeznaczyć do dalszej sprzedaży. Palety były kwalifikowane jako odpad o kodzie 15 01 03. W chwili obecnej trudno jest znaleźć odbiorcę, który spełniałby wymagania ustawy o odpadach - przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani odbiorem często nie posiadają zezwolenia na gospodarowanie odpadami ani wpisu do BDO.

Czy sprzedaż uszkodzonych palet (tzn. o gorszych walorach estetycznych, ale nie tracących całkiem swojej przydatności do użytku) takiemu przedsiębiorcy nie jako odpad i z pominięciem ewidencji odpadów jest zgodna z prawem?

Czy sprzedając w/w uszkodzone palety jako towar (bez nomenklatury odpadowej) nie będziemy występować w łańcuchu wprowadzania opakowań drewnianych na rynek?

Czy uszkodzona paleta może być dalej używana po sprzedaży i po ewentualnej drobnej naprawie?

Jakie są wymagania prawne dla odbiorcy i transportującego?

Dodatkowo niepokoi nas kwestia rozliczeń podatkowych. Naszą działalnością nie jest sprzedawanie opakowań lecz produktów w opakowaniach.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?