Czy sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości rolnej podlega opodatkowaniu PIT?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej (rolnej), podlega opodatkowaniu w rozumieniu przepisów u.p.d.o.f.?

Na mocy aktu notarialnego, w dniu 22.07,2013 r. podatnik nabył udział (19000/96012) we współwłasności nieruchomości rolnej, od osoby fizycznej. W dniu 12 marca, 22 lipca i 16 sierpnia 2021 r. kolejno, sprzedał swój udział we współwłasności. Miejscowy, gminny plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony został uchwalony 5 września 2014 r. W rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, teren był działkami budowlanymi, wykorzystywanymi rolniczo. Rewitalizacji terenu nie przewidywano i nie dokonywano. Zbyte udziały we współwłasności nieruchomości stanowiły odrębną własność osobistą zbywcy (podatnika). Podatnik jednocześnie prowadził działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego. Był czynnym podatnikiem VAT, jednakże nigdy nie nabywał nieruchomości w celach handlowych. Nie powierzał sprzedaży swego udziału we współwłasności profesjonalnym biurom zajmującym się sprzedażą. Podatnik Nie dokonywał żadnych ulepszeń tej nieruchomości, nie zgłaszał zamiaru sprzedaży w mediach, nie powierzał sprzedaży żadnemu z biur pośrednictwa nieruchomościami. Jedynie umieścił na działkach informację, dotyczącą sprzedaży, a także szukał ewentualnych kupców w gronie znajomych i rodziny.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX