Czy sprzedaż udziału w spadku jest sprzedażą usług czy dostawą towaru (czy jest opodatkowana podatkiem VAT)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2005 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych rodzicach. Na mocy testamentu, Klient został ustanowiony wykonawcą testamentu oraz zobowiązany do zarządzania majątkiem spadkowym, a w szczególności prowadzenia jednoosobowego przedsiębiorstwa pod nazwą "X", do czasu wydania spadkobiercom majątku spadkowego. Klient prowadził działalność gospodarczą i był czynnym podatnikiem VAT. Zgodnie z sugestiami zawartymi w protokole z 2005 r. spisanym przez pracownika US, Klient rozszerzył zakres prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej o obowiązek wynikający z zarządzania hotelem do czasu wydania go spadkobiercom. Od 2005 r. Klient zarządza hotelem w ramach własnej jednoosobowej działalności. Masa spadkowa obejmuje m.in. nieruchomości zajęte pod działalność hotelową i usługi wynajmu. Nieruchomości te wykorzystuje Klient w ramach swojej działalności gospodarczej. Całość obrotu z działalności hotelowej i wynajmu wykazuje w swoich rejestrach sprzedaży VAT oraz swoich deklaracjach VAT-7. Osiągane dochody z tej części działalności rozlicza pomiędzy wszystkich spadkobierców zgodnie z ich udziałami w spadku. Od 2007 r. trwa postępowanie o dział spadku i do dzisiaj nie zostało zakończone. Obecnie, Klient planuje wraz z innymi spadkobiercami sprzedaż udziałów w spadku, w skład których wchodzą m.in. nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności hotelowej i usług wynajmu. Ostatnie nakłady na ww. nieruchomości (kotłownia, wymiana instalacji CO) dokonane były za życia spadkodawcy. Klient ponosił wydatki na remonty bieżące zachowawcze (konserwacja dachu, stolarki, wymiana rynien). Klient odliczał VAT naliczony zawarty w fakturach remontowych.

Czy sprzedaż udziału w spadku, przypadającego na Klienta, będzie sprzedażą usług czy dostawą towaru oraz czy będzie opodatkowana podatkiem VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX