Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 lutego 2017 r.
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2014 r.

PYTANIE

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą (PKPiR, czynny podatnik VAT) dnia 30 września 2002 r. zakupił pawilon handlowy za kwotę 335.080,74 zł i wprowadził go z tym dniem do ewidencji środków trwałych (stawka amortyzacji 10%). W dniu 23 grudnia 2013 r. pawilon ten został sprzedany za 742.500 zł (sporządzono akt notarialny). Cała kwota po wpłynięciu na konto została od razu pobrana przez komornika na poczet zadłużenia w banku (zadłużenie wynikające z poręczenia wekslowego kredytu inwestycyjnego firmy małżonka).

Czy od kwoty sprzedaży przedsiębiorca zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?