Czy sprzedaż prywatnego samochodu osobowego, wykorzystywanego w działalności gospodarczej, dla którego prowadzona była ewidencja przebiegu pojazdu, a wydatki były zaliczane w koszty do limitu tzw. „kilometrówki”, spowoduje powstania przychodu z działalności gospodarczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy zmiany art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. Przychodem z działalności gospodarczej będą również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą. Istota zmiany tkwi w tym, że zapis o "wykorzystaniu na potrzeby związane z działalnością gospodarczą" zastąpił zapis "ujętych w ewidencji środków trwałych". Istotnym więc jest sam fakt wykorzystywania danego składnika majątku w prowadzonej działalności gospodarczej. Tak więc, jeżeli zostanie sprzedana nieruchomość, mimo że nie była ujęta w środkach trwałych, ale była wykorzystywana w działalności gospodarczej, to przychód z tej sprzedaży będzie przychodem z działalności gospodarczej. I to jest dla mnie zrozumiałe.

Czy sprzedaż prywatnego samochodu osobowego, wykorzystywanego w działalności gospodarczej, dla którego prowadzona była ewidencja przebiegu pojazdu, a wydatki były zaliczane w koszty do limitu "kilometrówki", rodzi przychód z działalności gospodarczej?

W 2015 r. nie zaliczałam w koszty (przez ostrożność) tych wydatków.

Czy fakt, iż w poprzednim roku wydatki te były zaliczane w koszty przesądzi, iż sprzedaż samochodu zrodzi przychód z działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access