Czy sprzedaż preparatów smarowych jest objęta obowiązkowym split payment? - OpenLEX

Czy sprzedaż preparatów smarowych jest objęta obowiązkowym split payment?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2021 r.
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2021 r.

PYTANIE

Czy spółka ma obowiązek wskazywania MPP (mechanizm podzielonej płatności) na fakturach?

Spółka prowadzi sprzedaż preparatów smarowych oznaczonych kodem nomenklatury scalonej CN 3403. Kod ten obliguje spółkę do opłacania akcyzy zgodnie z art. 89 ust 11 ustawy o podatku akcyzowym. W artykule tym wymienia się zarówno "oleje smarowe" jak i "preparaty smarowe". W druku AKC-R rejestracyjny obowiązującym od dnia 01.11.2019 również wymienione są dwie pozycje "oleje smarowe" oraz "preparaty smarowe". Naszą wątpliwość budzi załącznik 15 do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174), w którym w pkt 93 przytacza się pojęcie "Oleje opałowe i oleje smarowe - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym". W załączniku ustawodawca wyraźnie wskazuje pojęcie "oleje smarowe" nie przywołując preparatów smarowych.

Czy słusznym jest niewskazywanie na fakturach sprzedażowych "mechanizmu podzielonej płatności" w przypadku sprzedaży preparatów smarowych o kodzie celnym 3403, skoro ustawodawca w załączniku 15 przywołuje wyłącznie "oleje smarowe"?

Konieczność oznaczania faktur MPP zaistnieje dla transakcji powyżej 15.000 brutto.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX