Czy sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej podlega zwolnieniu z VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kusio-Szalak Iwona
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2005 r.

PYTANIE

Stołówka szkolna jest prowadzona przez gimnazjum. Korzystają z niej uczniowie i pracownicy gimnazjum oraz szkoły podstawowej, która znajduje się w jednym budynku z gimnazjum.

Czy sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej podlega zwolnieniu z VAT, czy gimnazjum może stać się podatnikiem VAT? Czy gimnazjum powinno prowadzić ewidencję obrotu sprzedanych obiadów przy pomocy kasy rejestrującej? Jaki obrót wlicza się do sprzedaży zwolnionej z ewidencjonowania za pomocą kasy? Czy sprzedaż obiadów, których koszty pokrywa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wlicza się do sprzedaży zwolnionej z ewidencjonowania za pomocą kasy i czy sprzedaż ta jest sprzedażą dla podmiotu - firmy czy dla osób fizycznych? Jak wyglądałaby sytuacja gdyby z obiadów oprócz uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej korzystali jeszcze studenci sąsiadującej z gimnazjum szkoły wyższej?

Szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania m.in. z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Realizując to zadanie, gimnazjum wynajmuje pomieszczenie w szkole Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej. Najemca w ramach czynszu pokrywa odpłatność w wysokości podatku za rok kalendarzowy, żadne inne opłaty z tytułu najmu nie są pobierane.

Czy w tej sytuacji usługa najmu podlega opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access