Czy sprzedaż piasku z pryzmy może być traktowana jako sprzedaż materiału, czy jednak piasek zdejmowany z pryzmy powinien być traktowany i sprzedawany jako odpad?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel działki wykonał na działce prace budowlane (wykop), w wyniku których powstały odpady o kodzie 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie (konkretnie piasek). Uzyskał również decyzję administracyjną zezwalającą na odzysk poza instalacjami, w procesie odzysk R5, odpadów o kodzie 17 05 04. Zgodnie z zapisami decyzji odpady z wykopu mają być przesiane, a następnie spryzmowane. W decyzji określono, że w wyniku przetwarzania nie będą powstawać odpady. Następnie właściciel ma zamiar sprzedawać piasek z powstałej pryzmy jako materiał, ponieważ w jego ocenie odpad został przetworzony na materiał.

Czy sprzedaż piasku z pryzmy może być traktowana jako sprzedaż materiału, czy jednak piasek zdejmowany z pryzmy powinien być traktowany i sprzedawany jako odpad?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access