Czy sprzedaż nieruchomości korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Twardoch Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina zamierza sprzedaż nieruchomość gruntową niezabudowaną, o łącznej powierzchni 45,5821 ha, która nie jest objęta aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki tej nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenach lasów i zadrzewień chronionych przed zainwestowaniem (ok. 85% pow. działki) oraz w strefie zagospodarowania związanego z realizacją urządzeń i obsługą sportów zimowych - na ściśle określonych warunkach w oparciu o kompetencje programowo przestrzenne (ok. 15% pow. działki). Natomiast zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako: użytek LsII (pow. 45,3621 ha) oraz Wp (pow. 0,2200). Aktualnie działka wykorzystywana jest na cele leśne, a ponadto objęta jest obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu.

Czy sprzedaż nieruchomości korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług?

Czy przy sprzedaży nieruchomości należy brać pod uwagę planowaną zmianę przeznaczenia nieruchomości, którą nastąpi po dokonaniu sprzedaży gruntu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX