Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nadleśnictwo jest właścicielem nieruchomości gruntowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: Z2 - tereny zieleni nie urządzonej oraz łąk i pastwisk. Dopuszcza się lokalizację parkingów zajmujących do 50% powierzchni terenów.

Czy sprzedaż takiej nieruchomości będzie zwolniona z VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?