Czy sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czynny podatnik VAT chce sprzedać nieruchomość wniesioną aportem rzeczowym w 2005 r. do spółki. Do końca kwietnia 2021 r. nakłady na inwestycje w budynki i budowle nie przekroczyły 30% wartości z dnia wniesienia aportu. (aport nie był opodatkowany VAT). Wartość początkowa wyniosła 4.500.000,- PLN stan na 30-04-2005 r., wartość początkowa budynków i budowli na 30-04-2021 r. wyniosła 5.400,984,38 zł. W roku 2012 nastąpiło przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności. W księgach spółki wartość wieczystego użytkowania gruntów na dzień 30-04-2005 r. wykazana była na kwotę 500.000 zł. Wartość gruntów po przekształceniu w roku 2012 wyniosła 1.354 653,25 zł. Pierwsze zasiedlenie budynków nastąpiło w 1968 r. Spółka od 2005 r. prowadziła na terenie nieruchomości opodatkowaną działalność gospodarczą we własnym zakresie i około 30% nieruchomości była wynajmowana innym podmiotom prowadząca działalność gospodarczą.

Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie zwolniona z VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX