Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka powstała z zamiarem realizacji inwestycji - budowy własnego parku wiatrowego. W tym celu dokonywała zakupów inwestycyjnych, które księgowane były jako środki trwałe w budowie i od których odliczany był podatek VAT. Dokonane zakupy inwestycyjne miały charakter wyłącznie niematerialny, tzn. były to usługi: inżynieryjne, pomiaru wiatru, analizy wpływu na środowisko, usługi prawne związane z projektem itp. Jako środki trwałe w budowie nie figurują żadne składniki materialne. W tym roku spółka dowiedziała się, że nie będzie w stanie zrealizować inwestycji i postanowiła sprzedać posiadane przez siebie aktywa, na które składają się zaksięgowane środki trwałe w budowie, czyli nabyte usługi związane z projektem plus dodatkowo ma nastąpić przeniesienie praw z zawartych przez spółkę umów dzierżawy gruntów pod inwestycje. Sprzedaż ma być dokonana na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej z siedzibą w Niemczech. W umowie przedwstępnej sprzedaży określono jako przedmiot umowy: sprzedaż praw projektowych. Wśród praw projektowych wymienia się wskazane wyżej aktywa - analizy i usługi oraz przeniesienie praw z zawartych umów dzierżawy gruntów. Kupujący stanie się dzierżawcą od momentu podpisania umowy, poniesione w przeszłości koszty dzierżawy księgowane były jako koszty bieżące i nie stanowią przedmiotu umowy. W rzeczywistości spółka nie posiada jeszcze żadnych praw wymaganych przy realizacji budowy parku wiatrowego, takich jak: umowa przyłączeniowa, zezwolenie na budowę itp.

Czy wyżej opisana sprzedaż może być potraktowana jako sprzedaż nakładów inwestycyjnych i być rozumiana jako usługa w rozumieniu art. 8 ust. 1 u.p.t.u.?

Czy w przypadku sprzedaży na rzecz podatnika z siedzibą w Niemczech, sprzedaż ta nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce, tylko w Niemczech jako w kraju siedziby usługobiorcy?

Należy dodać, że wykonane usługi inżynierskie nie dotyczyły fundamentu i masztu elektrowni wiatrowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?