Czy sprzedaż laptopa i telefonu prezesowi spółki zatrudnionemu na podstawie umowy cywilnoprawnej powinna zostać zaewidencjonowana na kasie rejestrującej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy sprzedaż laptopa i telefonu prezesowi zatrudnionemu na umowę cywilnoprawną w spółce powinna być zaewidencjonowana na kasie fiskalnej, czy wystarczy wystawić fakturę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX