Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rolnik zakupił w 2010 r. grunt rolny na poszerzenie własnego gospodarstwa rolnego. Obecnie chce sprzedać część gruntu rolnego innemu rolnikowi. Sprzedający występował o warunki zabudowy ww. gruntu, ale otrzymał decyzję odmowną. Grunty mają wyłącznie charakter rolny. W gminie, na terenie której położony jest grunt rolny, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie było też wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Prawdopodobnie w przyszłości kupujący będzie chciał wybudować pomieszczenia gospodarcze w ramach siedliska. Sprzedawca oprócz działalności rolniczej prowadzi również działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Z tytułu tej działalności jest podatnikiem VAT. Przedmiotem działalności jest sprzedaż gruntów oraz budowa i sprzedaż jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Czy sprzedaż w roku bieżącym gruntu rolnego kupionego na potrzeby gospodarstwa rolnego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

Czy to, że sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT, będzie miało wpływ na opodatkowanie transakcji zbycia gruntu rolnego?

Czy sprzedaż gruntu będzie zwolniona z podatku VAT, czy nie będzie temu podatkowi w ogóle podlegała jako sprzedaż prywatna, wykonywana poza działalnością gospodarczą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?