Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy sprzedaż gruntów rolnych, wykorzystywanych w chwili obecnej na cele rolnicze, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego sprzedającej spółki, oraz które będą wykorzystywane na cele rolnicze i wejdą w skład gospodarstw rolnych kupujących korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f.?

Według ewidencji gruntów sprzedawane nieruchomości stanowią grunty orne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sprzedawane działki stanowią teren urządzeń elektroenergetycznych oraz komunikacji drogowej - przeznaczone pod budowę "wiatraków" i w przewidywalnym niedługim okresie nastąpi wydzierżawienie części działek na cele budowy "wiatraków". Pozostała część gruntów nadal będzie użytkowana rolniczo.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?