Czy sprzedaż działki gruntu "RZ-tereny łąki zieleni niskiej, IS-tereny specjalne" jest zwolniona z VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy sprzedaż działki gruntu przeznaczonego zgodnie z zaświadczeniem z urzędu gminy "RZ-tereny łąki zieleni niskiej, IS-tereny specjalne, Tw-tereny infrastruktury technicznej obsługi miasta: tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz w granicy stref ochronnych ujęć wody-bezpośredniej" jest zwolniona z VAT?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access