Czy sprzedaż działek w przetargu nieograniczonym korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina zamierza sprzedać działkę osobie fizycznej, która wygrała przetarg nieograniczony. Na działce znajdują się naniesienia w postaci garażu. Zlecono operat szacunkowy, uwzględniający naniesienia. Kwota została oszacowana na 14 000 zł (określenie wartości dla celów ustalenia ceny wywoławczej prawa własności nieruchomości w ogłoszonym przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, działka leży w części około 0,04 ha na terenach przeznaczonych pod zabudowę zagrodową, a w pozostałej części 0,2252 w terenach zalesień. Czy sprzedaż będzie zwolniona z podatku VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX