Czy sprzedaż działek budowlanych powstałych w wyniku podziału gruntu rolnego podlega opodatkowaniu VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 11 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kupiłam nieruchomość rolną - grunty rolne 13 ha w celu powiększenia gospodarstwa rolnego. Przez kilkanaście lat użytkowałam je właśnie jako użytki rolne. W 2020 r. postanowiłam sprzedać część gruntu, dokładnie 2 ha. W związku z powyższym rozparcelowałam go na 15 mniejszych działek budowlanych. Na terenie, na którym się one znajdują nie ma planu przestrzennego zagospodarowania, w związku z czym wystąpiłam z wnioskiem o warunki zabudowy i otrzymałam pozytywną decyzję zezwalającą na budowę budynków jednorodzinnych. Zaczęłam sprzedaż działek z prawem do zabudowy różnym osobom prywatnym.

Czy sprzedaż tych działek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Pozostała cześć gruntu w dalszym ciągu jest użytkowana jako grunt orny.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access