Czy sprzedaż detaliczną aparatów słuchowych, wkładek usznych i akcesoriów oraz naprawę aparatów słuchowych i usługi badania słuchu można opodatkować ryczałtem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzę jednoosobową działalność oraz zatrudniam pracownik na umowę o pracę. Działalność firmy to sprzedaż detaliczna aparatów słuchowych, wkładek usznych, akcesoriów, naprawa aparatów słuchowych oraz dodatkowo wykonywanie usług medycznych dla firm zlecających badania słuchu swoim pracownikom. W przypadku sprzedaży aparatów dla osób fizycznych istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Powiatowego Ośrodka Pomocy Społecznej - wypłata tych dofinansowań jest na konto sprzedawcy (np. faktura na 3000zł w tym wpłata klienta 1500zł + NFZ 700zł + PCPR 800zł).

Czy od 2021 r. firma może skorzystać z podatku ryczałtowego? Jakie stawki podatku będą obowiązywać w zakresie kwot otrzymanych za: sprzedaż aparatów, wkładek, akcesoriów (wpłata od klienta); sprzedaż aparatów (część dofinansowana przez NFZ i PCPR); sprzedaż usług naprawy aparatów, usług medycznych.

Czy są jakieś usługi których sprzedaż może wykluczyć lub przerwać możliwość korzystania z podatku ryczałtowego w przypadku wystawienia faktury / sprzedaży takiej usługi?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access