Czy sprzedaż budynku, który służył sprzedaży opodatkowanej przez okres krótszy niż 5 lat, podlega zwolnieniu od VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Podatnik posiada w ewidencji środków trwałych budynek, który kupił od prywatnej osoby w lutym 1998 r. za kwotę 10.000 zł (bez VAT), plus opłaty notarialne na kwotę 887,50 zł. Przed oddaniem do użytku podatnik poniósł znaczne nakłady na adaptację, które wyniosły 150.584,85 zł. W marcu 1999 r. budynek został przekazany do użytku. Wartość początkowa do amortyzacji ustalona został z uwzględnieniem wydatków adaptacyjnych i notarialnych na kwotę 161.472,35 zł. Od poniesionych wydatków podatnik odliczał VAT, ponieważ budynek służył działalności opodatkowanej. W lipcu 1999 r. poniesiono kolejne wydatki modernizacyjne (z odliczeniem VAT) na kwotę 6.886,32 zł, zwiększając wartość początkową do kwoty 168.358,67 zł. W kwietniu 2000 r. budynek wykorzystywano jako magazyn. W sierpniu 2002 r. zaprzestano użytkowania budynku na cele działalności (pustostan), co zgłoszono w urzędzie gminy w celu zmniejszenia obciążeń podatkiem od nieruchomości. Budynek pozostał w dalszym ciągu w ewidencji środków trwałych, z tym, że zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W chwili obecnej podatnik chce zlikwidować działalność gospodarczą, a na remanencie pozostaje między innymi przedmiotowy budynek.

Czy sprzedaż tego budynku może korzystać ze zwolnienia od VAT jako towar używany?

Jeżeli budynek nie może korzystać ze zwolnienia to jak należy ustalić podstawę opodatkowania?

Czy będzie to cena za jaką podatnik nabył budynek, czy może wartość uwzględniająca również wydatki adaptacyjne?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access