Czy sprzedawca detaliczny akumulatorów ołowiowo-kwasowych może odpłatnie przekazać je podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie tego rodzaju odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy sprzedawca detaliczny akumulatorów ołowiowo-kwasowych może odpłatnie przekazać je podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie tego rodzaju odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX