Czy sprzedając nieruchomość w całości spółka może zastosować stawkę zwolnienie? - OpenLEX

Czy sprzedając nieruchomość w całości spółka może zastosować stawkę zwolnienie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka posiada nieruchomość składającą się z dwóch działek, dla której założona jest jedna księga wieczysta. Grunt znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Nieruchomość pochodzi z lat 70. i została nabyta przez spółkę w latach 90. Od wartości budynków i budowli (hale magazynowe) spółka odliczyła VAT, grunt był sprzedany ze stawką zwolnioną. Nieruchomość nie była modernizowana. Na działce A znajdują się budynki biurowo-magazynowe, a na działce B ogrodzony parking nieutwardzony (podłoże żwirowe) oraz wiata/budynek nieużytkowany przeznaczony do rozbiórki. Działki A i B posiadają wspólną instalację elektryczną (oświetlenie terenu) oraz pod działką B znajduje się część instalacji hydraulicznej powiązanej z działką A. Dla obu działek brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala dla działki B priorytet zabudowy mieszkaniowej. Obie działki oddziela droga wewnętrzna dojazdowa, która jest własnością gminy.

Czy sprzedając nieruchomość w całości spółka może zastosować stawkę zwolnienie do obu działek?

Czy też działka B powinna być opodatkowana stawką 23%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?