Czy sprzeciw do naszego zgłoszenia wodnoprawnego wysłanego przez ePUAP otrzymany z Nadzoru Wodnego przesyłką rejestrowaną jest skuteczny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dotyczy: art. 397a ust. 1 pkt 2 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. Zgłoszenie wodnoprawne można wysyłać w formie elektronicznej. W chwil obecnej Nadzory Wodne nie posiadają skrzynek ePUAP. W związku z powyższym wysyłamy zgłoszenia wodnoprawne do Nadzorów Wodnych, wykorzystując skrzynkę ePUAP Zarządów Zlewni. Zarządy Zlewni przekazują nasze wnioski do Nadzorów Wodnych. Nadzory Wodne komunikują się z nami przesyłkami rejestrowanymi (art. 39 § 3 pkt 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.).

Czy sprzeciw do naszego zgłoszenia wodnoprawnego wysłanego przez ePUAP otrzymany z Nadzoru Wodnego przesyłką rejestrowaną jest skuteczny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX