Czy sprawozdanie z badania wymaga formy EDM?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z r.e.d.m. wyniki badań laboratoryjnych wraz z ich opisem od dnia 25 kwietnia 2021 r. stanowią elektroniczną dokumentację medyczną tzw. EDM (art. 2 pkt. 6 u.s.i.o.z.).

Czy oznacza to, że w tej postaci EDM mają być prowadzone Formularz sprawozdań z badania laboratoryjnego, o których mowa w przepisach w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych?

Jak rozumieć zapis. pkt. 8.3. załącznika do r.s.m.l.d., który daje możliwość prowadzenia tego dokumentu w postaci elektronicznej - tymczasem zachowanie formy EDM jest obowiązkiem?

Jak rozumieć zapis. pkt. 8.4. załącznika do r.s.m.l.d. w kontekście przyjęcia, iż formę EDM ma przyjąć Formularz sprawozdania z badania laboratoryjnego?

Jeśli wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem nie należy traktować jako Sprawozdania z badania, to co powinno być prowadzone w postaci EDM?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX