Czy sprawozdanie litewskiego biura usług prawniczych o braku majątku dłużnika, z którego można by prowadzić egzekucję wierzytelności, stanowi podstawę zaliczania tych wierzytelności do kosztów podatkowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2016 r.

PYTANIE

Polska firma transportowa świadczyła usługę na rzecz firmy z Litwy. Usługa została wykonana w listopadzie 2015 r. i w tym miesiącu do urzędu skarbowego został odprowadzony podatek dochodowy. Do tej pory należność za fakturę nie została uregulowana. Dnia 17 stycznia 2016 litewskie biuro usług prawniczych wydało sprawozdanie w sprawie dłużnika, stwierdzając, że przedsiębiorstwo nie posiada majątku, wobec którego po zasądzeniu należności można by było zastosować egzekucję.

Czy na podstawie tego orzeczenia możliwe jest zaliczenie nieściągalnej kwoty wierzytelności w koszty uzyskania przychodu?

Jeśli tak, to pod jaką datą należy to zrobić?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access