Czy sprawozdanie, które nie jest sprawozdaniem rocznym i nie podlega zatwierdzeniu można zmienić, jeśli pojawią się nowe dokumenty lub okoliczności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna z dniem 01.02.2023 r. została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z czym na dzień 31.01.2023 r. musi sporządzić sprawozdanie finansowe (do 30.04.2023 r.). Sprawozdanie za 2022 rok nie zostało jeszcze zatwierdzone, jednak spółka spodziewa się że po badaniu wystąpi konieczność jego korekty - badanie jednak będzie miało miejsce po sporządzeniu sprawozdania za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r.

Czy w przypadku zmiany danych zawartych w sprawozdaniu za 2022 rok, spółka będzie mogła zmienić sprawozdanie za rok obrotowy trwający do 31.01.2023 r. (np. dane porównawcze)?

Czy sprawozdanie, które nie jest sprawozdaniem rocznym i nie podlega zatwierdzeniu można zmienić, jeśli pojawią się nowe dokumenty lub okoliczności?

Czy takie sprawozdanie również musi zostać sporządzone i podpisane w formie elektronicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX