Czy sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2022 r. do 31.01.2022 r. podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie i zgłoszeniu do KRS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. ma przyjęty rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. W styczniu 2022 r. zgłosiła wybór opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek (CIT estoński) od dnia 1.02.2022 r. W związku z tym na dzień 31.01.2022 r. była zobowiązana zamknąć księgi rachunkowe. Według ustawy o rachunkowości zatwierdzeniu i zgłoszeniu do KRS podlegają roczne sprawozdania finansowe.

Czy w związku z tym sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2022 r. do 31.01.2022 r. podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie i zgłoszeniu do KRS?

Jeśli nie, to czy zgłoszeniu i zatwierdzeniu będzie podlegało tylko sprawozdanie za okres od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r., czy też łącznie oba sprawozdania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX