Czy sprawozdanie finansowe jednoosobowej działalności gospodarczej za rok 2020 powinno być poddane badaniu przez biegłego rewidenta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność od 2015 r. co roku spełnia wymogi do obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W dniu 01.06.2021 r. JDG przekształciło się w jednoosobową spółkę z o.o.

Czy sprawozdanie finansowe JDG za rok 2020 powinno być poddane badaniu przez biegłego?

Opinia byłaby wydana po dniu 01.06.2021 r. tj. po dniu przekształcenia.

Czy przekształcenie JDG w spółkę jest podstawą do rozwiązania umowy zgodnie z art. 66 ust. 7 pkt 3 ustawy o rachunkowości na badanie sprawozdania finansowego za 2019 r. i nie poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego?

Czy sprawozdanie finansowe za rok 2021 powinno podlegać badaniu?

Za cały rok czy tylko od dnia 01.06.2021 r. do 31.12.2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX