Czy sprawozdania za lata 2016–2021 powinny zostać złożone do Urzędu Marszałkowskiego, a opłaty uiszczone na konto Urzędu... - OpenLEX

Czy sprawozdania za lata 2016–2021 powinny zostać złożone do Urzędu Marszałkowskiego, a opłaty uiszczone na konto Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na aktualne miejsce rejestracji siedziby podmiotu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma przygotowuje się do złożenia zaległych sprawozdań w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (sprawozdanie roczne) oraz do uiszczenia zaległej opłaty produktowej za lata 2016 – 2021. W latach 2016 – 2019 siedziba podmiotu znajdowała się na terenie województwa podlaskiego, od roku 2020 siedziba podmiotu znajduje się na terenie województwa mazowieckiego.

Czy sprawozdania za lata 2016 – 2021 powinny zostać złożone do Urzędu Marszałkowskiego, a opłaty uiszczone na konto Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na aktualne miejsce rejestracji siedziby podmiotu (Mazowiecki Urząd Marszałkowski)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX