Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.p.o.ś., organ prowadzący pierwsze postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego (po dniu 5 grudnia 2014 r.) analizuje potrzebę opracowania przez zakład raportu początkowego.

W kontekście art. 29 ust. 2 u.z.p.o.ś. nasuwa się wątpliwość: czy w sytuacji, gdy organ uznał, że raport początkowy nie jest wymagany dla danej instalacji, należy w zmienianym pozwoleniu zintegrowanym ustalać sposób prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu w związku z eksploatacją instalacji, albo sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek?

Czy też wymogi te dotyczą wyłącznie takich instalacji, co do których stwierdzono konieczność wykonania raportu początkowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację