Czy sposób odprowadzania wód opadowych z "nowej części zakładu" wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma posiada pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do powierzchniowej wody płynącej. Zakład znajduje się w granicach administracyjnych miasta. Obecnie firma się rozbudowała – zwiększyła się powierzchnia dachów i skanalizowanych terenów utwardzonych. "Stara część zakładu", na którą wcześniej zostało uzyskane pozwolenie wodnoprawne, nie uległa zmianie. Z "nowej części zakładu" wody opadowe i roztopowe zagospodarowane są w następujący sposób:

• z dachów i terenów utwardzonych kostką brukową wody opadowe i roztopowe odprowadzane są w sposób zorganizowany do zbiornika bezodpływowego, skąd wykorzystywane są do podlewania terenów zielonych poprzez wykorzystanie systemu zraszania,

• z terenów utwardzonych asfaltem wody opadowe i roztopowe odprowadzane są w sposób zorganizowany do studzienki bezodpływowej, z której rozprowadzony jest drenaż rozsączający na tereny zielone należące do właściciela firmy.

Czy sposób odprowadzania wód opadowych z "nowej części zakładu" wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX