Czy sposób odliczenia zastosowany przez jednostkę jest prawidłowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy sposób odliczenia zastosowany przez jednostkę jest prawidłowy?

Jednostka organizacyjna Gminy prowadzi w jej imieniu sprzedaż biletów wstępu do ogrodu, który stanowi obiekt zamknięty. W ramach regulaminu przewidziano zróżnicowane ceny w zależności od promocji naszego miasta-zawsze jest to odpłatne wejście. Ponadto w regulaminie przewidziano darmowe wejścia bez ograniczeń ilościowy dla danej grupy ale z odpłatnością np. przewodnik z grupą, Wejścia bez ograniczeń ilościowych nieodpłatne w 100% np. osoby niepełnosprawne, wejścia darmowe ale z ograniczeniem ilościowym - 1 raz w roku. Jednostka zawiera umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na utrzymanie firma obsługuje zarówno wejścia odpłatne jak i nieodpłatne. Za świadczone usługi otrzymujemy Fakturę VAT z której odliczamy VAT naliczony w pełnej wysokości. W ramach utrzymania obiektu są dokonywane drobne naprawy z których także odliczamy VAT w pełnej wysokości.

Czy sposób odliczenia zastosowany przez jednostkę w przedstawionej sytuacji jest prawidłowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX