Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kozłowski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, dot. sukcesywnych dostaw żywności, wynagrodzenie z w/w tytułu ma charakter ryczałtowy, we wzorze umowy zawarto postanowienia wynikające z zagrożenia COVID-19, dotyczące m.in. zmiany zakresu świadczenia dostaw ze strony wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Kiedy w tej sytuacji należy przyjmować moment wyczerpania wartości zamówienia, jeśli wynagrodzenie wykonawcy za wykonywane dostawy wynikające z wartości oferty może wzrosnąć o zmianę wynagrodzenia, powodując szybsze zrealizowanie wartości zamówienia wynikające z przyjętej oferty?

Czy wartość zamówienia objęta umową automatycznie wzrasta, czy jednak należy zrezygnować z dostaw w przypadku wcześniejszego wyczerpania wartości zamówienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?