Czy sporządzając plan miejscowy wójt może wystąpić o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy sporządzając plan miejscowy wójt może wystąpić o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (o której mowa w art. 17 pkt 6 lit. c ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741) – dalej u.p.z.p.), jeśli nie ma jeszcze gotowego projektu planu miejscowego, a jedynie przygotowany elaborat rolny?

Czy o zgodę można wystąpić dopiero po sporządzeniu projektu planu miejscowego, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX