Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Grupa kapitałowa zawarła umowę cash poolingu, której uczestnikami są podmioty powiązane polskie oraz zagraniczne (nierezydenci). Lider umowy, spółka dominująca posiada rachunek konsolidacyjny w banku, na który wpływają wszystkie ujemne i dodatnie salda rachunków pozostałych spółek – a więc wraz z bankiem jest stroną rozliczeń z pozostałymi spółkami Grupy, w tym zagranicznymi. Żadna ze spółek uczestniczących nie ma w księgach obrotów cash poolingu z poszczególnymi uczestnikami i żadna nie jest w stanie wykazać jaka konkretna kwota z jej wkładu do wspólnej puli, została zaciągnięta przez innego konkretnego uczestnika. Z prawnego punktu widzenia to Lider jest bezpośrednią stroną prowadzącą rzeczywiste rozliczenia z poszczególnymi uczestnikami, natomiast pozostałe spółki uczestniczące nie realizują bezpośrednich transakcji finansowych z nierezydentami. C

Czy taką umowę cash poolingu należy zgłaszać do ORD-U? Jeżeli tak, to czy tylko Lider, czy wszystkie spółki uczestniczące (a jeśli tak, to jak wykazać ze wspólnej puli, kwoty jakie były bezpośrednimi obrotami pomiędzy dwoma konkretnymi uczestnikami)? W naszej ocenie, spółka uczestnicząca w cash poolingu nie ma obowiązku złożenia ORD-U, obowiązek taki może ciążyć jedynie na Liderze umowy - proszę o potwierdzenie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?