Czy spółki, które na dzień 31 grudnia 2018 r. nie miały zatrudnionych 250 pracowników mogą dobrowolnie od 1 lipca 2019 r. wdrażać PPK?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 3 czerwca 2022 r.
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2019 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy Pracowniczych Planów Kapitałowych i spółki, która wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. miała co najmniej 250 pracowników, a wiec od 1 lipca 2019r. musi zacząć wdrażać PPK.

Czy spółki, które na dzień 31 grudnia 2018 r. nie miały zatrudnionych 250 pracowników mogą dobrowolnie od 1 lipca 2019 r. wdrażać PPK?

Czy należy naliczyć składkę obowiązkową (płaconą przez pracodawcę i pracownika) na PPK dla osób przebywających na zwolnieniach lekarskich, w tym wynagrodzenie chorobowe (33 dni) i zasiłek chorobowy?

Co w sytuacji, gdy wypłacane są świadczenia rehabilitacyjne lub pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim?

Czy w sytuacji, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim (lub w ramach powyższych urlopów albo pobiera świadczenie rehabilitacyjne) to należy za ten czas odprowadzić składkę na PPK?

Wynagrodzenie wypłacane jest w powyższej firmie do 6. dnia następnego miesiąca.

Za jakie miesiące liczyć składki w przypadku, gdy stosunek pracy ustanie np. 5.07. 2019 r. i np. 20.07.2019 r.?

Czy należy obowiązkowe składki za czerwiec 2019 r. jeszcze wpłacić do instytucji finansowej czy już nie należy ich wpłacać w sytuacji gdy stosunek pracy ustanie w lipcu?

Czy jeśli składki byłyby wpłacone to za jakie miesiące wynagrodzenia należy dokonać korekty i w jaki sposób?

Kiedy należy naliczyć pierwsza składkę na PPK, jeśli pracownik zatrudniony został np. 5.07. 2019 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX