Czy spółki dzielone oraz spółki wydzielone mogą stosować stawkę CIT 9% w roku zmian?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wspólnicy spółki z o.o. dokonali podziału spółki przez wydzielenie do spółek istniejących. Dzień wydzielenia został określony na 9.12.2020 r. Stosownie do art. 19 ust. 1c CIT, 9% stawki podatku nie może stosować podatnik, który dokona określonych działań restrukturyzacyjnych, tj. podziału spółki albo wniesie tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału. Wyłączenie, o którym mowa w treści art. 19 ust. 1c CIT, obejmuje dwa lata podatkowe podatnika dokonującego wskazanych tą normą działań restrukturyzacyjnych. Mianowicie obejmuje ono zarówno rok podatkowy, w którym dokonano czynności objętej dyspozycją art. 19 ust. 1c CIT, jak i rok podatkowy bezpośrednio po nim następujący.

Czy spółki prawidłowo ustaliły stawkę CIT dla spółki dzielonej i spółek wydzielonych istniejących, gdzie przyjęto, że spółka dzielona stosuje 19% CIT za lata 2020 i 2021, a spółki wydzielone 9% CIT lata 2020 i 2021?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access